Domy pasywne

Partnerzy: - mieszkania Ciechocinek - mieszkania do wynajęcia Żyrardów -

W czasach, w których więcej ludzi się rodzi niż umiera, a zaśmiecanie Ziemi z roku na rok staje się coraz większe, ważne stają się kwestie środowiskowe. Uświadamianie ludzi o ekologicznym stylu życia staje się priorytetem, szczególnie w miastach, które pochłaniają ogromne ilości energii. Aby wyjść na przód oczekiwaniom współczesnemu, ekologicznemu, szanującym przyrodę i zasoby naturalne światu, powstała koncepcja domu pasywnego, która obecnie przeżywa rozkwit w wielu krajach Europy, a także na wielu obszarach pozaeuropejskich.

dom pasywny

Idea domu pasywnego polega na obyciu się bez ogrzewania. Jej autorem oraz wyznacznikiem standardów jest dr Wolfgang Feist. Budynek, który można zakwalifikować jako pasywny musi spełniać kilka podstawowych wymagań. Okna powinny być na tyle szczelne, żeby ich współczynnik nie przekraczał 0.8 W/m2K zaś wskaźnik całego domu nie może być większy nić 0,15 W/m2K. Instalacja odpowiedzialna za rozprowadzanie ciepłej wody musi charakteryzować się możliwie najniższą stratą ciepła.

Najważniejszym aspektem wszelkich instalacji domu jest ich efektywność. Cały dom musi zostać integralnie zaprojektowany, ponieważ suma pojedynczych elementów nie uczyni jeszcze budynku mianem pasywnego. Przemyślana i drobiazgowo przeprowadzona realizacja czyni dom trwalszym od tych, które zostały wybudowane w tradycyjny sposób. Kompleksowość założeń pozwala na mądre skompletowanie najnowszych i najbardziej efektywnych rozwiązań technologicznych. Nowoczesne systemy wentylacyjne, kolektory słoneczne czy wymienniki ciepła pozwalają na zachowanie ciepła w najwyższym stopniu. Głównym celem budynku pasywnego jest bowiem zredukowanie strat ciepła do niezbędnego minimum. Zapotrzebowanie na ciepło ma zostać pokryte przez pasywne źródła ciepła jak ludzie, energia słoneczna, ciepło płynące z powietrza czy urządzeń gospodarstwa domowego.

Aby móc w ogóle zrezygnować z dodatkowego, aktywnie rozprowadzającego ciepło urządzenia, rzeczywisty wskaźnik nie może przekraczać 15 kilowatogodzin na metr kwadratowy przypadający na powierzchnię użytkową w skali roku. Tak minimalne zużycie energii cieplnej sprawia, że dom pasywny jest kilkakrotnie bardziej energooszczędny od domów utrzymanych w tradycyjnym budownictwie. Cena domu pasywnego jest o około 10% wyższa od ceny domu powstającego w standardowej technologii. W tej chwili różnica nie jest tak rażąca jak przed kilkoma laty, kiedy koszt domu pasywnego przekraczał koszt tradycyjnego budynku o prawie 40%. Zyski wewnętrzne ciepła pochodzące od użytkowników domu oraz urządzeń gospodarczych, pasywne pozyskiwanie energii słonecznej i odzyskiwanie ciepła z wentylacji pozwalają na optymalną eksploatację budynku, który oprócz wysokiego standardu i komfortu zapewnionemu mieszkańcom, jest również przyjazny środowisku.